Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door YourCon

Als je gebruik maakt van de website van YourCon en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Deze worden gebruikt om de website goed te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens YourCon kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je gebruik maakt van het contact- of offerteformulier.

Cookies door YourCon

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen zoals Google kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de spam beveiliging op de contactformulieren of embedded video’s van Youtube.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website YourCon.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

  • Google Analytics (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
  • Google Search Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
  • Google Webfonts (t.b.v. goed leesbare lettertypes)
  • Google reCAPTCHA (t.b.v. spam beveiliging op de contactformulieren)
  • Google Maps (t.b.v. het tonen van een (route)kaart)

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de YourCon website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren

Hoe lang YourCon persoonsgegevens bewaart

YourCon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Wat doen we met je gegevens?

YourCon bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het leveren van informatie, producten en diensten die je van ons afneemt;
  • Het afwikkelen van betalingen.

Hoe beveiligen we je gegevens?

YourCon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Met wie deelt YourCon jouw gegevens?

YourCon gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die YourCon over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij YourCon. Je kunt op basis van de uitkomsten YourCon ook verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Verwijdering van je gegevens
Je hebt ook het recht om het wissen van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Neem contact met ons op als je wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door YourCon Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info [@] yourcon.nl

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet YourCon aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacy melding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers).

Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (sub verwerkers) die jouw gegevens veilig opslaan in Nederland.

Wijzigingen Privacy statement

Deze Privacy statement kan worden gewijzigd. YourCon behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

privacy-beveiliging

Heb je vragen? Altijd goed!

Neem voor meer informatie contact met ons op.